Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ

25,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tác giả : HT.Thanh Từ

Số trang : 293

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2001