Duy Lực Ngữ Lục ( Bộ 2 Tập ) – HT Duy Lực

100,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Duy Lực Ngữ Lục

Tác giả : HT.Duy Lực

Nhà xuất bản Tôn Giáo – Hà Nội 2001

Bìa mềm – Bộ 2 Tập