Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ

33,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Luận Đại Thừa Khởi Tín

Tác giả : Bồ Tát Mã Minh

Dịch giả : HT.Thanh Từ

Ngôn ngữ : Hán – Việt

Số trang : 274

Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM

Năm xuất bản : 2011

Bìa mềm