Tịnh Tông Nhập Môn – HT Tịnh Không

9,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Tịnh Tông Nhập Môn

Tác giả : HT.Tịnh Không

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 106

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2010

Bìa mềm