Mạo Hiểm

Đề tài thảo luận của Minh Sư là Sự Sống.

Ngày kia Minh Sư thuật lại việc ngài gặp gỡ viên phi công đảm trách việc chuyên chở những người lao động từ Trung Hoa sang Miến Điện trong thời Đệ-Nhị Thế-Chiến để lo xây đắp những đường sá qua rừng rú. Chuyến bay thật dài và thật chán nản nên đám người lao động chơi trò đánh bạc. Vì không có tiền, họ đã đem mạng sống ra để đánh bạc – người nào thua phải nhảy khỏi máy bay không dù!

Các đệ tử kinh-hoảng la lên: “Ghê quá!”

Minh Sư nói: “Đúng thế. Nhưng đó mới làm cho cuộc đánh bài trở nên hào hứng.”

Về sau, cũng trong ngày đó, ngài nói thêm: “Các con không bao giờ sống những giây phút trọn vẹn như thế cho bằng khi các con đánh bạc với chính sinh mệnh của các con.”