Minh Bạch

Minh Sư bảo:

“Đừng tìm kiếm Thượng Đế. Các con chỉ cần nhìn thôi – và mọi chuyện sẽ được tỏ bày.”

Đệ tử hỏi:

“Nhưng phải nhìn như thế nào?”

Minh sư bảo:

“Mỗi khi nhìn vật gì, các con chỉ thấy vật đang ở đó thôi và không thấy vật gì khác nữa.”

Các đệ tử hoang mang nên Minh Sư giảng giải cách đơn giản hơn:

“Chẳng hạn, khi các con nhìn mặt trăng thì các con chỉ nên thấy mặt trăng thôi mà không thấy gì khác nữa.”

“Khi người ta nhìn mặt trăng, thì người ta có thể thấy gì khác ngoại trừ mặt trăng?”

“Người đói bụng có thể (nhìn mặt trăng mà) thấy một mẩu phó mát hình tròn. Người si tìnhthể thấy khuôn mặt người yêu.”