Tôn Giáo

Nhân một chuyến công du, vị Tổng Trấn sở tại dừng chân đảnh lễ Minh Sư.

Ông nói: “Thưa ngài, việc nước bề bộn không cho phép tôi có nhiều thì giờ luận bàn viển vông. Có thể nào ngài tóm gọn cốt lõi của tôn giáo trong một hai câu, cho một người quá bận rộn như tôi không?”

Minh sư trả lời:

“Vì lợi ích của Thượng Quan, tôi xin tóm tắt điều cốt yếu đó trong một từ (kép)”

Tổng trấn nói:

Tuyệt vời! Và từ siêu việt đó là gì?”

Mính sư trả lời:

Thinh-Lặng.”

Tổng trấn hỏi:

“Và đường nào dẫn tới Thinh-Lặng?”

Minh sư trả lời:

“Chiêm-niệm.”

Tống trấn lại hỏi:

“Và xin cho phép tôi được hỏi chiêm-niệm là gì?”

Minh sư trả lời:

Thinh-Lặng.”