Mười Hai Loại Cô Hồn?

Hỏi: Xin cho biết 12 loại chúng sinh hay cô hồn gồm có những loại nào ?

Đáp: Mười hai loại cô hồn gồm có :

 1. Lụy triều đế chúa (các vua chết vì phản loạn, tai nạn đổi đời)
 2. Quan tướng vương triều và Oai tướng phản thần.
 3. Bá quận danh thần.
 4. Bạch ốc thư sinh.
 5. Xuất trần thượng sĩ (tức là hàng tuchỉ nói suông lời Phật dạy, không thực hành pháp và còn bị vướng mắc một cái gì đó ).
 6. Huyền môn đạo sĩ.
 7. Thương gia lữ khách và kẻ buôn tảo bán tần.
 8. Chiến sĩ trận vong.
 9. Sản phụ bất hạnh (lúc thai sản mất cả mẹ lẫn con).
 10. Khuyết tật thiếu tu.
 11. Cung phi mỹ nữ và hạng buôn hương bán phấn.
 12. Tù nhân tử tội.

Ngoài ra, còn phải kể đến kẻ chìm sông lạc suối, kẻ nằm cầu gối đất, kẻ cơ bần khất cái và kẻ gieo giếng thắt dây…” (Theo quyển sách “ Cốt Tủy GiáoPhật, Bốn tiến trình đi tới Hạ Thủ Công Phu” của tác giả Tâm Tịnh, trong phần Thay Lời Tựa Viết Cho Một Người Khách Đường Xa )