Nên Trì Chú Đại Bi Bằng Âm Phạn Hay Âm Hán-Việt?

Về mặt ngữ âm, dĩ nhiên, người Việt trì chú Đại bi bằng âm Phạn đúng với “Phạm âm” hơn…

HỎI: Tôi là Phật tử tại gia, luôn kính thờ Bồ-tát Quán Thế Âm và thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Tôi dự định thọ trì 108 biến chú Đại bi mỗi sáng vì tôi muốn trả ơn Bồ-tát đã cứu tôi nhiều lần nhưng không biết nên trì chú bằng âm Phạn hay bằng âm Hán-Việt. Mong quý Báo hướng dẫn cho tôi.

(MINH NGUYÊN, nguyenminh2912994@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Minh Nguyên thân mến!

Người Trung Quốc xưa, khi tiếp nhận văn bản chú Đại bi bằng Phạn ngữ, vì đặc điểm ngữ âm của xứ họ nên phiên âm theo tiếng Trung Quốc để tụng trì. Phật giáo Việt Nam xưa tiếp tục phiên âm (bản Trung Quốc đã phiên âm) thành chú Đại bi âm Hán-Việt trì tụng cho đến ngày nay.

Về mặt ngữ âm, dĩ nhiên, người Việt trì chú Đại bi bằng âm Phạn đúng với “Phạm âm” hơn bản phiên âm Hán-Việt. Hiện nay, trì chú Đại bi bằng âm Phạn ngữ đã được khởi xướng và trì tụng khá phổ biến ở Việt Nam. Những ai, lâu nay trì tụng chú Đại bi bằng âm Hán-Việt thì tùy duyên. Còn những người mới bắt đầu học, nếu có quan tâm lựa chọn, thiết nghĩ, nên học và trì tụng chú Đại bi bằng âm Phạn cho đúng âm gốc.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn