Nghi Ngờ

phân biệt một người thầy chân chính với một người thầy giả mạo; Minh Sư trả lời vắn tắt như sau: “Nếu chính bạn không lừa dối ai thì bạn sẽ không bị ai lừa dối.”

Sau đó, Minh Sư nói với đệ tử: “Tại sao những người tìm kiếm tự cho rằng mình thành thật, mà điều duy nhất họ cần lại là trắc nghiệm để phát hiện sự lừa dối nơi các Minh Sư.”