Nghĩa Lý

Một khách hành hương nói với đệ tử: “Tôi đã vượt xa ngàn dặm để nghe Minh Sư nhưng tôi chỉ đón nhận những câu nói tầm thường.”

“Bạn đừng nghe lời thầy. Bạn nên nghe sứ điệp của thầy.”

“Làm thế nào để nghe sứ điệp?”

“Bạn nên dừng lại ở một câu mà thầy nói. Bạn hãy lắc câu đó thật mạnh cho đến mọi từ ngữ rụng xuống hết. Và cái còn sót lại sẽ làm cho tâm can bạn bừng cháy lên.”