Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2) – Huyễn

a nay không xứ sở
Xứ sở là chân tông,
Chân tông như thế huyễn
Huyễn có là không không.

 (Bản lai vô xứ sở
Xứ sở thị chân tông
Chân tông như thị huyễn
Huyễn hữu tức không không.)

Trưởng Lão ĐỊNH HƯƠNG (? – 1051) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Nếu bạn nói bạn đang sống trong một giấc mơ, thì cái gì ở ngòai giấc mơ này? Có phải thế giớinày là huyễn? Đừng cố gắng trả lời câu hỏi đó. Hãy tinh tấn tu tập, và đừng bận tâm gì khác. Đức Phậtnói, “Ta đã tỉnh thức.” Chúng ta chưa tỉnh thức, do vậy nên để câu hỏi này lại cho Đức Phật.)

Nguồn:thuvienhoasen.org