Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Từ Không Mà Tới

Vốn từ không gốc
Từ không mà đến
Lại từ không mà đi
Ta vốn không đến đi
Tử sanh làm gì lụy.

 (Bản tùng bản
Tùng vô vi lai
Hoàn tùng vô vi khứ
Ngã bản lai khứ
Tử sanh hà tằng lụy.)

Thiền Sư NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC (1696 – 1733) –  Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Sinh và tử? Nhất Hạnh, vị Thiền Sư nổi tiếngthế giới, đã trả lời, “Không sống, không chết.” Hiện là vị Thiền Sư Việt Nam nổi tiếng nhất, ngài đã lập nhiều Thiền viện khắp thế giới, sọan hàng chục sách về Phật Giáo, và kêu gọi hòa bình thế giớixuyên qua Phật Giáo Dấn Thân. Ngài nhấn mạnhpháp thiền hơi thở, và viết nhiều bài thơ hay về tỉnh thức.

Ngài nói trong một buổi pháp thọai trong Cuộc Đi Bộ Hòa Bình 2002:

Thở vào – Tôi thấy tôi sống
Thở ra – tôi mỉm cười với đời.

Giải thích của Thiền Sư Nhất Hạnh về sinh tử có khác với giải thích của Thiền Sư Như Trừng Lân Giác thời xưa không?
Bạn có nên có giải thích riêng, và nên có riêng kinh nghiệm của bạn về cuộc đời?)

Nguồn:thuvienhoasen.org