Niệm Danh Hiệu Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Niệm để suy ngẫm, học theo hạnh ngài: Quyết không vì mình, chỉ vì đạo, vì đời, vì dân, vì nước…

HỎI: Ông nội tôi năm nay 92 tuổi, là cán bộ cách mạng lão thành. Tháng trước, khi đưa ông vào viện, gia đình tôi có hướng dẫn ông niệm Nam-mô A Di Đà Phật. Sau khi xuất viện về, ông bảo tại sao khuyên ông niệm Phật Ấn Độ trong khi Việt Nam mình cũng có PhậtPhật hoàng Trần Nhân Tông, lòng tự hào dân tộc để ở đâu? Và từ đó đến nay, ông cứ niệmNam-mô Việt Nam Phật hoàng Trần Nhân Tông” rất đều đặn. Tôi không biết ông nội niệm như vậy có đúng với Chánh pháp không, nếu không đúng thì nên góp ý với ông như thế nào?

(QUẢNG ẤN, namtranghoa@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Quảng Ấn thân mến!

Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm, một tông phái đặc thù của Thiền tông Phật giáo Việt Nam. Ảnh hưởng của thiền phái này còn kéo dài đến tận ngày nay nhờ công khôi phục của Thiền sư Thích Thanh Từ và hệ thống thiền viện thuộc phái Trúc Lâm trên khắp cả nước.

Phật hoàng Trần Nhân Tông, trước tiên là vị anh hùng dân tộc, ba lần cầm quân đánh thắng quân Nguyên xâm lược, đem lại độc lập cho đất nước. Phật hoàng là vị vua Phật tử vĩ đại, sau khi dẹp tan giặc ngoại xâm dám xả bỏ ngai vàng để xuất gia học đạo và tu hành chứng quả, khai sáng thiền phái Trúc Lâm.

Như thế, một cán bộ cách mạng lão thành niệmNam-mô Việt Nam Phật hoàng Trần Nhân Tông” để nêu cao tinh thần dân tộc, tưởng nhớ, học tập và thực hành theo công hạnh của ngài là hoàn toàn đúng đắn, nên làm.

Thiết nghĩ, sáng kiến niệm danh hiệu Phật hoàng của một cán bộ cách mạng là rất đáng hoan nghênh. Niệm để suy ngẫm, học theo hạnh ngài: Quyết không vì mình, chỉ vì đạo, vì đời, vì dân, vì nước. Niệm để đạt đến “đối cảnh, vô tâm” như Phật hoàng lại càng hay.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn