Niết Bàn Có Ngay Nơi Bạn Đang Ở, Làm Cái Mà Bạn Đang Làm

Người ta trở nên khó mà chứng ngộ được niết bàn bởi vì sự xúc cảm mãnh liệt trong cuộc sống thường ngày.

phải đi làm nhiều việc vì phải trả bao nhiêu là giấy nợ. phải chịu nhiều sự nhượng bộ vì các quan hệ giao thiệp.

nếu bạn có thể tới một nơi nào khác biệt, làm một việc gì khác đi – ở một nơi mà bạn được tự do, làm cái gì mà bạn ham thích…

được làm cái gì mà bạn muốn thời có tương tự như sự giác ngộ hay chăng?

không, niết bàn có ngay nơi bạn đang ở, làm cái mà bạn đang làm.