Phật Tử Làm Chủ Lễ

HỎI: Quê tôi ở Quảng Ngãi, có một ngôi chùa nhỏ. Trụ trì chùa là một vị Sư cô chừng 40 tuổi. Mỗi buổi tối các cụ, các bà thường đến chùa tụng kinh, trong đó tôi là người trẻ tuổi nhất. Có điều là Sư cô chỉ làm chủ lễ mỗi tháng 2 lần vào tối mùng một và rằm thôi, còn lại các Phật tử chúng tôi tự tụng niệm với nhau. Và tôi được các cụ nhờ làm chủ lễ vì trẻ người nên mắt sáng, giọng khỏe. Tôi rất mong ước Sư cô trụ trì làm chủ lễ trong các thời kinh Tịnh độ với bà con Phật tử nhưng không dám nói. Mặt khác, tôi cũng rất băn khoăn là khi tôi làm chủ lễ như thế có gì sai không, có ảnh huởng đến phước đức không?NGUYỄN HỒNG LONG  (ilove…vietnam@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Hồng Long thân mến!

Một vị trụ trì bận rộn rất nhiều Phật sự, cùng với hoàn cảnh đơn chiếc “nhất Tăng nhất tự” nên không thể làm chủ lễ các khóa lễ Tịnh độ hàng đêm cho Phật tử là điều dễ hiểu và thông cảm được. Tuy nhiên, nếu bà con Phật tử địa phương mong ước Sư cô trụ trì làm chủ lễ các khóa lễ Tịnh độ hàng đêm để được ân hưởng phước đức thì nên tập hợp lại, đảnh lễ Sư cô và cử đại diện tác bạch bày tỏ tâm nguyện của mình. Thiết nghĩ, trước lòng thành kính cung thỉnh như pháp cùng với ước mong chân thành được dẫn dắt tụng niệm của hàng Phật tử, Sư cô trụ trì sẽ thu xếp thời gian và công việc để hướng dẫn quý vị tu tập, tụng niệm.

Trong trường hợp Sư cô trụ trì bận Phật sự hay đau ốm không làm chủ lễ được và chỉ định bạn làm chủ lễ thì bạn nên y giáo phụng hành. Mặt khác, nếu được sự đồng thuận của đạo tràng nữa thì việc làm chủ lễ của bạn sẽ thêm phước báo và không có gì phải băn khoăn cả.

Nguồn: giacngo.vn