Phóng sanh

HỎI: Thông thường khi làm lễ phóng sanh cho các loài như cá, rắn, rùa, chim… thì quý Tăng Ni đọc kinh, chú nguyện theo Nghi thức Phóng sanh, khai thị và quy y cho chúng. Khi các Phật tử tại gia chúng tôi phát tâm phóng sanhkhông đủ duyên thỉnh chư Tăng Ni làm lễ thì chúng tôi tự làm lễ phóng sanh (giống như trong nghi thức, gồm cả khai thị, quy y…) có được không?

(LỤC VĂN TIẾN, vantientacd@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Lục Văn Tiến thân mến!

Thiết nghĩ, mục tiêu quan trọng nhất của việc phóng sanh là thả các sinh vật trở về với môi trường sống tự nhiên của nó. Giải thoát cho chúng sanh khỏi bị giam cầm, khỏi bị hành hạ và đem giết thịt chính là ý nghĩa thiết thực nhất của thiện nghiệp phóng sanh. Sự khai thị và quy y cho các loại cá, rắn, rùa, chim… trước khi phóng sanh mang ý nghĩa thể hiện bi nguyện rộng lớn của chúng ta đối với vạn loại hữu tình trong hành trình vô tận của Bồ-tát đạo.

Do đó, nếu không thỉnh được chư Tăng Ni thì các Phật tử tự đọc kinh theo Nghi thức Phóng sanh rồi nhanh chóng giải thoát cho chúng. Trường hợp nếu không biết đọc tụng Nghi thức Phóng sanh, các Phật tử hãy khởi thiện tâm mong cho các sinh vật được tự do và an lành, rồi thả chúng đi. Tất cả đều được phước báo vô lượng.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn