Quay Về Nương Tựa

HỎI: Tôi năm nay 20 tuổi, cách đây vài năm tôi được gia đình làm lễ gửi nuôi ở miếu để “dựa bóng Đức Ông”. Hiện nay, sau khi tự tìm hiểu và nghiên cứu về đạo Phật, tôi biết đạo Phật không khuyến khích sùng bái, cầu cạnh thần linh nên tôi rất muốn quy y Tam bảo nhưng chưa biết cách thức như thế nào? Mong được quý báo hướng dẫn. (BÙI VĂN THÀNH, vanthanh2110@gmail.com

ĐÁP:

Bạn Bùi Văn Thành thân mến!

Bạn thật sự có nhiều duyên lành, tự nghiên tầm giáo điển và phát tâm quy y Tam bảo, nguyện trọn đời nương tựa ba ngôi báu Phật-Pháp-Tăng. Khi niềm tin được sự hiểu biết của lý trí dẫn dắt thì chắc chắn tín tâm ấy sẽ bền vững, bất động.

Bạn đã có nhận thức đúng đắn, chân xác về đạo Phật. Người Phật tử chỉ nương tựa Tam bảo và chính mình, không dựa bóng hay cầu cạnh thần linh, cho dù đó là vị thần linh được tôn xưng là tối thượng. Vì một lẽ đơn giản, theo tuệ giác của các bậc Giác ngộ, chư vị thần linh ở trong trần thế hay thậm chí ở trên trời có nhiều phước báo và quyền năng đến mấy cũng không vượt thoát sự chi phối của sanh tử luân hồi, trôi lăn trong ba cõi.

Trước đây, bạn được gia đình làm lễ gửi nuôi ở đình miếu trong làng để “dựa bóng Đức Ông”, mong các ngài che chở, phù hộ và độ trì cho bạn mạnh giỏi, đây là một hình thái tín ngưỡng dân gian rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi bạn đã hội nhập vào xã hội rộng lớn thì việc chuyển hướng trong nhận thức về tín ngưỡng và tôn giáo là điều cần thiết.

Nhờ thiện căn sâu dày, bạn đã tìm ra con đường tâm linh cho chính mình là đạo Phật, tôn giáo của trí tuệtừ bi. Để được quy y Tam bảo, bạn chỉ cần đến một ngôi chùa bất kỳ, bày tỏ với chư Tăng Ni nguyện vọng mong muốn quy y của mình. Nhà chùa sẽ hướng dẫn và tiến hành lễ quy y cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn