Quy Y Học Phật Để Hoàn Thiện Mình

Đi theo Phật chính là học theo công hạnh của Ngài, phát huy trí tuệ, thực hành từ bi

HỎI: Tôi đang tìm hiểu và có tâm nguyện quy y Tam bảo, sống thiện lành theo giáo pháp của Đức Phật. Tuy nhiên, tôi đang rất bối rối vì vừa rồi đi xem bói, thầy bảo tôi có căn số, phải trình đồng, hầu phủ. Tôi muốn theo học Phật nhưng sợ nợ Tam tứ phủ chưa trả. Vậy mong quý Báo chỉ bảo cho tôi. Tôi có nên trình đồng hầu phủ trước, rồi sau mới quy Phật?

(ĐỖ OANH, oanh.do.0***@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Đỗ Oanh thân mến!

Cuộc đời mình phải do chính mình quyết định lấy. Sau khi suy xét thấu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng về một khuynh hướng tâm linh hay một đường hướng sống thiện lành thì tự mình quyết định đi theo. Người có trí và biết tự chủ thì không thể phó thác bản thân cho người khác, không tin vào phán quyết của thầy bói mà cần tin vào chính mình.

Người tìm hiểu và có tâm nguyện hướng Phật cần phải thấy rằng con người vốn không nợ thần linh (không lệ thuộc bất cứ ai) mà chỉ nợ nghiệp cũ của mình. Nghiệp cũ do chính mình tạo ra từ quá khứ có thể tốt hoặc xấu, nhưng khi quy y học Phật chúng ta thực hành giáo pháp để hoàn toàn chủ động chuyển hóa nghiệp cũ, tạo ra nghiệp mới tốt đẹp.

Đức Phật là bậc Giác Ngộ, Ngài không phải thần linh. Đi theo Phật chính là học theo công hạnh của Ngài, phát huy trí tuệ, thực hành từ bi, chuyển hóa phiền não để sống an vui, lợi mình và lợi người. Thiết nghĩ, bạn hãy phát huy tuệ giác để sáng suốt quyết định, để chủ động và trách nhiệm với bản thân nhằm vượt thoát mọi ràng buộc của thần linh mà sống an vui, tự chủ và tự tại.

 Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn