Tẩn Liệm

Đáp: Bạn Bảo thân mến!

Một người sau khi được xác nhận đã chết (hết thở, tim ngừng đập), gia quyến cần để yên từ 8 đến 12 giờ sau mới tẩn liệm. Đây là khoảng thời gian tối thiểu rất cần thiết cho người chết. Vì trong thời gian đó, có một số rất ít người “hồi dương” sống lại. Mặt khác, khi thân thể được xem là đã chết nhưng thần thức đang dần dần thoát ra khỏi thân xác. Trong quá trình ấy, người chết cần một không gian yên tĩnh, hạn chế dịch chuyển hay lay động xác thân và nhất là cần sự trợ niệm (niệm danh hiệu Phật A Di Đà chẳng hạn) cho thần thức giữ vững chánh niệm để sanh về cõi lành.

Trừ các trường hợp bị tai nạn thảm khốc, thi thể không còn nguyên vẹn hay những người mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thì cần tẩn liệm càng sớm càng tốt. Còn lại, gia quyến nên để người chết yên tĩnh đúng thời gian như đã nói và nhất tâm trợ niệm. Dù ở xứ ta vốn nóng ẩm nhưng khoảng thời gian dưới 12 giờ cũng không phải quá dài để gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn: giacngo.vn