Tánh Không

Sunyata là tiếng phạn có nghĩa là tánh không – một trạng thái vượt quá cái thực tại có thểgiải được.

Sunyata được coi như là bực thang đá đưa tới niết bàn. tuy nhiên khi mà sunyata trở nên một ham muốn trong tâm khảm của kẻ cuồng tín và kẻ này hoạch định ra những phương thức để mong thành đạt nó, thì cái mục tiêu tinh thần thực sự đã bị mất rồi.

Những ham muốn và những phương thức, nói chung, làm bạn xa niết bàn. bởi vì những thứ đó trói buộc bạn phải hành động, không phải là để gỡ bỏ khỏi hành động.

Hãy buông xả các ham muốn.

Hãy quên đi các phương thức.

Hãy theo sát tánh không.

Sẽ biết niết bàn.