Thất Hứa Mà Không Mang Tội

HỎI: Vài tháng trước, tôi có hứa cúng dường cho một ngôi chùa ở miền quê một bức hình “Tây phương Cực lạc” cỡ lớn với giá trị thành tiền cũng khá nhiều. Nhưng nay vì gặp trở ngại khách quan ngoài ý muốn nên không thể thực hiện lời hứa ấy được. Vậy tôi có mang tội thất hứa không? Tôi phải làm thế nào?

(KIM TRANG, kimtrang0506@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Kim Trang thân mến!

Chắc chắn là bạn đã thất hứa rồi nhưng không hề mang tội vì những trở ngại khách quan, ngoài ý muốn gây ra. Không ai có lỗi cả, chỉ có bạn và nhà chùa đều chưa đủ phước duyên chung lo cho Phật sự này mà thôi.

Điều bạn cần làm ngay là liên lạc với ngôi chùa mà bạn đã hứa cúng, trình bày rõ những trở ngại mà bạn đang gặp phải dẫn đến việc bạn không thể hoàn thành tâm nguyện để nhà chùa nhận hiến cúng từ những vị thí chủ hữu duyên.

Mặt khác, bạn nên đối trước Tam bảo thành tâm khấn nguyện, bày tỏ tất cả, xin chư Phật, chư Bồ-tát chứng minh cho tâm nguyện của bạn. Không nên mang mặc cảm tội lỗi vì thực sự bạn không có lỗi. Quan trọng là bạn hãy giữ vững tâm nguyện của mình. Cúng dường thì mình được phước, đợt này chưa đủ duyên tạo phước thì đợt khác sẽ gieo duyên.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn