Thất Vọng

“Làm thế nào để có thể phân-biệt một nhà thần bí là chân chính hay giả mạo?”, các đệ tử hỏi như vậy. Họ là những người rất say mê những chuyện huyền bí.

Minh Sư hỏi: “Làm thế nào các con có thể phân biệt một người ngủ thật với một người ngủ giả vờ?” Các đệ tử trả lời: “Vô phương. Chỉ người ngủ mới biết khi nào mình ngủ giả vờ mà thôi.”

Minh Sư mỉm cười.

Về sau, ngài bảo: “Người ngủ giả vờ có thể dối gạt kẻ khác – họ không thể dối gạt chính mình. Khốn nỗi, thần bí gia giả mạo có thể dối gạt vừa người khác và vừa chính mình nữa.”