Thầy Tướng Tôn Vĩnh

Tôn Vĩnh là người Giang Tây, giỏi về xem phong thủy, thông hiểu tướng số.

Lúc ấy Ngự Sử Điền Công đang rảnh rỗi tại quê nhà, bên cạnh ngôi nhà ông đang ở còn có một ngôi nhà khác bị hồ ly quấy phá, đã một thời gian dài không có ai dám ở, Ngự Sử đã từng tự mình cầu an mà không có hiệu quả.

Một ngày nọ, ông mời Tôn Vĩnh đến xem quẻ, trời đã tối, Ngự Sử để cho Tôn Vĩnh ở tại ngôi nhà bên cạnh đó, hơn nữa còn bảo người nhà đêm khuya âm thầm quan sát, họ nghe được trên lầu có tiếng nói nhỏ: “Thầy tướng đức hạnh có thần linh phù hộ, hiện tại đang ở đây, không được xâm phạm”.

Ngự Sử ngày hôm sau không nói rõ nguyên nhân, lệnh cho Tôn Vĩnh rời sang nhà bên này, gia quyến vào trong nhà đó ở. Lại nghe thấy tiếng nói nhỏ: “Có Thầy tướng đức hạnh ở đây lâu dài, đời ta nên tránh xa.”

Ngự Sử từ từ khấu đầu hỏi nguyên nhân, Tôn Vĩnh suy nghĩ thật lâu rồi nói: “Ta nắm rõ loại kỹ năng này nên nhìn thấy tướng mạo nghèo khổ của người chết trẻ, liền khuyên anh ta hãy thông hiểu thiên ý, làm việc tích thiện, người chế ngự được cái ác thì sẽ có số mệnh tốt, khuyên anh ta đừng tham lam lợi ích vật chất để tạo phúc. Rất nhiều người đều nghe xong lời khuyên của tôi, mà xoay chuyển tai họa thành phúc phận, ba mươi năm nay đều như vậy, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?“

Ngự Sử chợt tỉnh ngộ nói: “Tiên sinh dùng tiểu thuật lưu tâm khuyên người, có thể cảm thông người khác, họ hóa ra là kính trọng đức hạnh chứ không phải là kính trọng tước vị! Ta rất hổ thẹn!”. Sau này hai người con của Tôn Vĩnh được đưa tới Hương Tiến, đảm nhiệm chức quan, Tôn Vĩnh hưởng thọ 80 tuổi.