Tổn Thương

Minh Sư đề nghị một giải pháp tuyệt hảo cho một cặp vợ chồng cãi cọ nhau mãi.

Ngài nói: “Hãy chấm dứt đòi hỏi như một quyền lợi điều mà người ta có thể có được như một đặc ân.” Tức thì cãi cọ chấm dứt ngay.”