Không Ăn Phi Thời

HỎI: Tôi là Phật tử thường tham dự khóa tu Bát quan trai. Sau khi thọ giới xong, 7 giới đầu tôi hiểu, nhưng giới Không ăn phi thời thì chưa mấy am tường. Theo tinh thần của giới này thì chúng tôi chỉ ăn cơm buổi trưa, chiều và tối đó không được ăn, nếu ăn là phạm giới. Tôi rất thắc mắc vì thấy trong chùa chư Tăng hay các Phật tử dự khóa tu trở về nhà vẫn ăn tối bình thường? Mong quý Báo giải thích.(DIỆU TRANG; dieutrang_30@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Diệu Trang thân mến!

Đúng theo tinh thần của giới Không ăn phi thời trong khóa tu Bát quan trai thì người thọ trì giới này (trong một ngày một đêm) chỉ ăn cơm vào buổi trưa mà thôi, chiều và tối đó không được ăn, nếu ăn là phạm giới. Nhưng thực tế hiện nay, vì các lý do khách quan khác nhau nên đa phần các đạo tràng Bát quan trai đều tổ chức khóa tu chỉ trong một ngày (từ sáng đến chiều) nên phương tiện xả giới cho Phật tử ra về vào lúc chiều tối. Sau khi về nhà, vì đã được xả giới rồi nên hàng Phật tử có thể tùy duyên, ai muốn nhịn ăn cho đến sáng hôm sau hay ăn tối bình thường như mọi ngày đều được.

Chư Tăng ở chùa vẫn ăn chiều bình thường là nhờ tinh thần phương tiện, khai mở cho phép để duy trì sức khỏe nhưng phải quán niệm việc ăn chiều như uống thuốc để chữa bệnh suy kiệtthể, không ăn vì vui thích, không khua bát đĩa ồn ào, ăn ít và dễ tiêu hóa thì càng tốt cho sức khỏe và tu tập.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn