Atman

● Hữu ngã. Có nghĩa là cái Tôi, cái Ngã, là một thực thể cá biệt của một con người hay một vật thể. Theo triết học Trung Đạo (Mâdhyâmika), một thực thể như thế, mang tính cách hiện hữu nội tại (hay Tự Tại), chính là đối tượng phải phủ nhận.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.