Giải Hạ

● Tức ngày rằm tháng bảy. Theo lệ cổ của Phật giáo, hàng năm các tăng, ni đến chùa tu hành trong ba tháng mùa hạ (lễ kết hạ vào ngày rằm tháng tư) sau lễ giải hạ, tăng ni được tự do hành cước hoặc trở về quê quán.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.