Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

Nên vô sở trụ mà sanh tâm ấy

Hai câu này trong kinh Kim Cang đức Phật trả lời câu nghi vấn của Tu Bồ Ðề về hai vấn đề an trụ tâm và hàng phục tâm, thật vô cùng rõ ràng khúc chiết, phân minh.

-Nên trụ tâm vào vô sở trụ và

-Phải hàng phục tâm bằng chính cái tâm ấy.

Phật chỉ thuật dùng gậy ông đập lưng ông để mới phá trừ được mê lầm, điên đảo vọng tưởng mà chúng sanh muôn đời chấp vướng chưa hề rời bỏ. Trong kinh Kim Cang cũng còn nêu thêm ví dụ: như ta sử dụng chiếc bè(raft) để qua sông, khi qua được bờ bên kia rồi, phải bỏ bè đừng mang theo bên mình chi nữa cho thêm cồng kềnh bất tiện. Cũng như thế ấy, hành giả tu tập đạt tới bờ bến giác (giác ngạn hay bỉ ngạn) phải nên buông bỏ hết những pháp chấp, vì đó là phương tiện ban đầu như ngón tay chỉ mặt trăng, thấy trăng rồi ngón tay đâu còn cần thiết nữa.

Nên trụ tâm như lời Phật dạy và phải hàng phục tâm đúng pháp mới đạt được công năng tu tập để xứng đáng là người Phật tử chân chánh phụng sự và tuyên dương chánh pháp.

Nguồn: quangduc.com