Vô Tận

Không thể nào thuyết phục Minh Sư nói về Thượng Đế hay những chuyện linh thiêng. Ngài nói: “Về Thượng Đế, chúng ta chỉthể biết là chúng ta không biết gì hết.”

Ngày kia, ngài nói về một người đã suy nghĩ rất lâu và đã có rất nhiều thao thức trước khi trở thành đệ tử. “Anh ta đã đến học hỏi với thầy đây; và kết quả là anh ta chả học được điều gì hết.”

Chỉ có vài đệ tử hiểu được: Những điều Minh Sư cần dạy bảo thì không thể nào học được. Cũng chẳng dạy được. Vì vậy điều mà người ta thực sự có thể học hỏi được từ nơi Minh Sưkhông có gì cả.