Ảo Tưởng Tối Hậu Là Không Có Ảo Tưởng Chi Cả

Tiếng phạn maya được dùng để mô tả ảo tưởng.

Điều đó ghi nhận rõ ràng rằng mọi thứ trong cuộc đời, mọi sự trong cái thế giới này, là ảo ảnh – không thực sự hiện hữu. nó chỉ đơn thuần do cái tâm mê mờ của chúng ta phóng chiếu ra mà thôi.

Nhưng, như vậy thì cuộc đời là cái gì?

Tại sao chúng ta tin tưởng rằng chúng ta hiện hữu?

Có người nói rằng điều này tạo cho chúng ta cơ hội để lại hiểu rằng chúng ta thực sự đã giác ngộ.

Nhưng tại sao còn thắc mắc nếu chúng ta đã giác ngộ rồi?

Maya chỉ dẫn thêm rằng nếu bạn không nhận thức thấy là bạn đã giác ngộ thời điều đó cũng là một ảo tưởng.

Maya là một khái niệm. cuộc đời là cuộc đời.

Ảo tưởng tối hậu là khôngảo tưởng chi cả.

Hãy là niết bànmaya sẽ trở nên người bạn của bạn.