Buông Bỏ

Các đệ tử tò mò muốn biết tại sao Minh Sư sống rất đạm-bạc nhưng không bao giờ kết án những môn đồ giàu có.

Ngày kia ngài nói: “Thật là hiếm-hoi, nhưng không phải là không có, một người vừa giàu có vừa thánh thiện.”

“Như thế nào?”

“Khi tiền tài ảnh hưởng trên con tim người ấy giống như bóng tre ngả xuống sân.” Đệ tử quay lại để nhìn bóng tre quét mặt sân mà không lay động một hạt bụi nào.