Cách Thức Để Được Quy Y

Hỏi: Xin quý báo hướng dẫn cách thức để được quy y Tam bảo. Khi nào thì được quý Tăng Ni cho thọ giới Bát quan trai và giới Bồ tát. Quý Ni sư thì truyền được những giới nào cho Phật tử? (Hoàng Công Hoan; hoan….@gmail)

Đáp: Bạn Hoàng Công Hoan thân mến!

Muốn quy y Tam bảo, trước hết phải tự thân mình tìm hiểu và cảm nhận được những giá trị cao đẹp của đạo Phật rồi nguyện nương tựa và thực hành theo. Kế đến là tự mình đối trước Tam bảo tự phát tâm, phát nguyện quy y mà không chịu bất cứ sức ép hay khuyến dụ của bất cứ thế lực nào. Hoàn toàn tự giác, tự do và tự nguyện bước vào đạo là tâm thái cần có của một người phát tâm quy y Tam bảo.

Sau khi quy y Tam bảo, thầy (bổn sư) sẽ trao truyền 5 giới và bạn tùy tâm mà phát nguyện nhận lãnh (1, 2 giới hoặc hết cả 5 giới) để tuân thủ trong đời sống hàng ngày. Tiếp đến, bạn có thể tham dự các khóa tu Bát quan trai (đây là khóa tu thực tập xuất gia một ngày một đêm cho các Phật tử tại gia, thọ trì 8 giới).

Sau một thời gian dài tu học (giữ 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới vững chắc), nếu bạn cảm nhận rằng đã thực hành trọn vẹn những điều Đức Phật dạy cho hàng Phật tử, bấy giờ, bạn có thể phát tâm cầu thọ giới Bồ tát. Muốn thọ giới này, bạn cần tham khảo kỹ nội dung của giới Bồ tát để lượng sức. Phải hết sức cân nhắc và không nên vội vàng. Bạn phải đến các Đại giới đàn do Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh tổ chức để đăng và được trao truyền giới Bồ tát.

Chư vị tôn túc Ni truyền được các giới cho hàng Phật tử thọ trì, tu học.

Nguồn: giacngo.vn