Cầu Nguyện

Cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia hộ không phải là sự cầu xin suông…

HỎI: Tôi là Phật tử, biết đạo Phật dạy không tham cầu. Nhưng mỗi lần đi chùa hay khi khấn nguyện trước bàn thờ Phật ở nhà, ngoài việc cầu mong sức khỏe, tôi còn cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho tôi được gặp người có đạo tâm và có duyên lành để được quen biết, yêu thương nhau trong cuộc đời. Tôi không biết có phạm lỗi khi khấn nguyện như thế không?

(NHƯ HẢO, nguyenphuc_nhuhao@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Như Hảo thân mến!

Đúng là Phật dạy không tham cầu phi pháp, luôn nỗ lực phấn đấu để chuyển hóa những dục vọng và tham muốn vị kỷ thấp hèn, nhưng đồng thời, Phật cũng dạy người Phật tử phải cầu mong hướng thiện, mong muốn ngày một tăng trưởng phước đức, thăng hoa tâm linh, thành tựu giác ngộgiải thoát (dục như ý túc).

Theo đạo Phật, sự cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia hộ không phải là sự cầu xin suông như dân gian hay khẩn cầu thần linh “ban phúc, giáng họa”, mà đó chính là sự mong ước, phát nguyện dấn thân hướng thiện để chuyển hóa ba nghiệp nhằm gặt hái quả lành. Trọng tâm của nội dung cầu nguyện là mong Tam bảo soi sáng, hướng đạo cho mình để làm chủ tâm ý, biết rõ điều gì nên làm và không nên làm, nhờ đó mà thành tựu phước báo mọi sự đều cát tường như ý.

Cho nên việc bạn cầu mong sức khỏe, bình an gia đạo, gặp người bạn đời có đạo tâm để xây dựng tương lai hạnh phúc là những mong cầu chính đáng, thánh thiện và nên làm.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn