Cúng Dường Trai Tăng

HỎI: Tôi thấy nhiều người Phật tử thiết lễ cúng dường trai tăng. Xin quý Báo giải thích ý nghĩa và pháp thức của lễ cúng dường này. (HUỲNH HỮU THUẬN, La Gi, Bình Thuận)

ĐÁP: Bạn Huỳnh Hữu Thuận thân mến!

Cúng dườngbố thípháp tu quen thuộc, phổ biến của hàng Phật tử tại gia nhằm gieo trồng phước báo cho tự thân và gia đình trong hiện đời cũng như những đời sau.

Cúng dường trai tăng là gia chủ sắm sanh các lễ vật đúng như pháp, trong sạch và chay tịnh, thành tâm dâng lên cúng dường chư Tăng. Có thể thỉnh chư Tăng về tư gia của bạn để cúng dường hay bạn mang lễ phẩm lên chùa rồi cúng dường chư Tăng ngay tại chùa.

Có hai hình thức cúng dườngtrai phạn và trai tăng. Cúng dường trai phạn có nghĩa là chỉ dâng cúng thức ăn uống cho chư Tăng. Cúng dường trai tăng thì gia chủ phải sắm sanh tứ sự (gồm thực phẩm, y phục, thuốc men, sàng tòa). Ngày nay, việc cúng trai tăng ngoài thực phẩm ra, phần tứ sự được phương tiện bằng một món quà tượng trưng và một bao thư “tiền mặt” để chư Tăng tùy nghi mua sắm những gì cần thiết, phù hợp, và như thế sẽ hữu ích hơn.

Cúng dường trai tăng dựa trên nền tảng tự phát tâm, tự nguyện của gia chủ Phật tử. Do đó, “lễ bạc mà lòng thành” là một trong những nguyên tắc quan trọng, không thể thiếu trong khi thực thi Phật sự cúng dường này.

Hiện nay, các Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng rất phổ biến. Muốn cúng dường trai tăng, bạn hãy lên chùa gặp quý sư-thầy trình bày tâm nguyện và bạn sẽ được hướng dẫn cặn kẽ để thực hành cúng dường đúng Chánh pháp.

Nguồn: giacngo.vn