Hãy Nhìn Thấy Sự Hoàn Hảo Khi Bạn Tiếp Xúc Với Thế Giới

ngừng lại.

hãy đi ra ngoài.

hãy đi xuống con phố đông đúc nhất mà bạn biết.

hãy tha thứ.

hãy chấp nhận.

hãy nhìn thấy tình yêu thương ở khắp mọi nơi.

hãy quan sát sự hoàn hảo của các thành phần luôn hòa hợp với nhau của chính cái thế giới độc nhất và thú vị này.

thế giới này thời hoàn hảo – nếu bạn nhìn nó là hoàn hảo. tất cả các hành động của bạn, tất cả các cảm xúc của bạn đều hoàn hảo.

tất cả các hành động và cảm xúc của người khác cũng hoàn hảo – dù cho bạn không thích những thứ đó.

mọi thứ đều hoàn hảo và hòa hợp tuyệt diệu với vũ trụ.

hãy nhìn thấy sự hoàn hảo khi bạn tiếp xúc với thế giới. chấp nhận sự hoàn hảo thời ở khắp nơi đều là niết bàn