Lúc Ăn Mặn Niệm Phật Được Không?

Hàng Phật tử được khuyến khích ăn chay một tháng ít nhất là hai ngày, nhiều hơn thì càng tốt.

HỎI: Tôi là Phật tử nhưng chưa ăn chay trường. Hàng ngày tôi thường niệm Phật, Bồ-tát lúc rỗi rãi thành thói quen nên cả trong lúc ăn uống hay tắm giặt… cũng hay bất giác mà niệm thầm danh hiệu Phật, Bồ-tát. Tôi biết chư Phật, Bồ-tát từ bi, thanh tịnh mà tôi lại thầm niệm danh hiệu các Ngài lúc ăn mặn, khi làm việc hoặc lúc không được chỉnh tề như vậy thì có phạm lỗi không? Tôi rất ngần ngại về việc này nhưng trong lòng muốn được niệm Phật mọi lúc, mọi nơi. Mong quý Báo hoan hỷ sẻ chia.

(THANH LƯƠNG, blueberry3***@gmail.com

ĐÁP: Bạn Thanh Lương thân mến!

Hàng Phật tử được khuyến khích ăn chay một tháng ít nhất là hai ngày, nhiều hơn thì càng tốt. Dĩ nhiên vào những ngày không ăn chay thì chúng ta vẫn tụng kinh, niệm Phật, tu học bình thường.

Việc niệm Phật nên được thực hiện liên tục chứ không đợi đến thời khóa hay đối trước bàn thờ Phật. Khi ăn uống, lúc làm các việc mà bất chợt nhớ nghĩ và thầm niệm Phật là điều hay, chứng tỏ hạt giống niệm Phật được gieo trồng và phát triển rất tốt trong tâm bạn.

Thực chất thì lúc chúng ta sạch sẽ, chỉnh tề nhất cũng hàm chứa đầy đủ thuộc tính vô thường và bất tịnh nơi thân này. Nên bạn hãy an tâm niệm Phật mọi lúc, mọi nơi mà không hề phạm lỗi hay bất kính với các Ngài.

Nguồn: giacngo.vn