Hồi Hướng Công Đức

HỎI:Tôi muốn tu tập tại nhà có hiệu quả thì nên tụng kinh gì, thời gian tụng niệm, cách thức thế nào? Muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ thì phải làm sao?  (PHÁP TÂMminh…@kiemtoandongnhi.com)

ĐÁP: Bạn Pháp Tâm thân mến!

Sau khi lập bàn thờ trang nghiêm, thỉnh tượng Phật (hoặc Bồ tát) an vị xong, thì bạn có thể tiến hành tụng niệm tại nhà. Thời gian tụng niệm tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy, mỗi thời trung bình khoảng trên dưới 45 phút là vừa. Có thể tụng kinh theo như kinh Nhật tụng; hoặc buổi tối tụng kinh Di Đà, buổi sáng tụng kinh Phổ Môn; hoặc chọn riêng một kinh nào đó (như Pháp Hoa chẳng hạn) trì tụng cho đến lúc nào xong thì chuyển sang tụng một bộ kinh khác. Về cách thức tụng niệm, bạn nên thỉnh một quyển kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt, trong đó có sự hướng dẫn cụ thể. Hiện có rất nhiều loại kinh tụng tiếng Việt được phát hành rộng rãi. Không nên tụng các kinh Nhật tụng loại âm Hán-Việt, vì không hiểu nghĩa nên khó nhớ và không biết cách thực hành.

Sau khi tụng niệm xong, đến phần phục nguyện thì đem phước đức tụng niệm đó hồi hướng cho cha mẹ. Mặt khác, bạn hãy làm bất cứ việc lành nào có thể, như: lễ bái, tụng niệm, bố thí, cúng dường, phóng sanh v.v… sau đó hồi hướng phước đức ấy cho cha mẹ.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn