Xin chào quý Phật Tử.

Để tiện cho quý Phật Tử khi phát tâm ấn tống. BQT đã tiến hành thiết kế lại trang ấn tống của Pháp Thí Hội . Chi tiết xin quý Phật Tử vui lòng xem tại đây

Hướng dẫn ấn tống kinh sách

– Trong trang này, quý Phật Tử có 2 lựa chọn khi phát tâm ấn tống.

1) Ủy Quyền cho Ban Quản Trị Tùy Duyên Ấn Tống :

Với tùy chọn này, quý Phật Tử sẽ ủy quyền cho BQT được toàn quyền sử dụng số Tịnh Tài của quý Phật Tử gửi để trợ duyên cho quý Tăng / Ni trong các Phật Sự Hoằng Pháp Lợi Sanh.

– Nếu quý Phật Tử Ủy Quyền cho BQT tùy duyên ấn tống xin vui lòng chọn Hình có chữ Ủy Quyền Ban Quản Trị Tùy Duyên Ấn Tống ( Hình đầu tiên của trang Ấn Tống ) . Rê chuột vào hình và chọn nút Ấn Tống.

– Sau khi quý Phật Tử nhấp vào nút ấn tống thì có một nút check sẽ được hiện thị trong hình Ủy Quyền.

Ủy quyền ấn tống

– Sau thấy nút check hiện trên hình Ủy Quyền Ấn Tống, quý Phật Tử tiến hành bước tiếp theo là Xác Nhận Ấn Tống.

Xác nhận ấn tống

– Trong trang Xác Nhận Ấn Tống , quý Phật Tử có thể

+ Hủy bỏ tùy chọn Ủy Quyền ( nhấn nút X màu đỏ ở bên trái hình Ủy Quyền và trở về trang chủ để chọn Kinh-Sách khác để chỉ định cho Ban Quản Trị Ấn Tống – Xin xem hướng dẫn Chỉ Định Ấn Tống ở phía dưới )

Tiếp tục tùy chọn Ủy Quyền : Xin nhập số Tịnh Tài mà quý Phật Tử muốn phát tâm. Mặc định của Website là 50,000 vnđ cho mỗi đơn vị tính.

Nếu quý Phật Tử phát tâm cúng dường 50,000đ thì nhấp vào nút Xác Nhận Ấn Tống ( hình số 4 ) để Xác Nhận Ấn Tống.

Nếu quý Phật Tử phát tâm cúng dường nhiều hơn 50,000đ thì chọn đơn vị tương ứng. VD nếu quý Phật Tử phát tâm cúng 100,000 đ thì điền số 2 , phát tâm cúng 500,000 thì điền số 10. …Sau đó xin quý Phật Tử nhấp nút Cập Nhật Tủ Kinh ( hình số 3 ) để website tính toán số Tịnh Tài mà quý phật tử đã điền.

Sau khi Cập Nhật Tủ Kinh, khu vực hình số 5 sẽ cập nhật số Tịnh Tài mà quý Phật Tử đã phát tâm cúng. Xin quý Phật Tử kiểm tra lại 1 lần nữa trước các thông tin mà website đã đưa ra. Nếu không có gì thay đổi xin quý Phật Tử nhấp nút Xác Nhận Ấn Tống ( hình số 4 ) để gửi thư xác nhận với BQT.

Xác nhận ấn tống Kinh/sách

– Tại trang Xác Nhận Ấn Tống. Xin quý Phật Tử hoan hỷ cung cấp thông tin cá nhân để BQT lưu vào hệ thống dữ liệu.Những mục có dấu * là mục thông tin cần thiết để giúp BQT có thể liên lạc với quý Phật Tử để xác nhận Ấn Tống. Trường hợp quý Phật Tử chưa có Pháp Danh thì xin điền là Chưa Có

– Sau khi điền thông tin đầy đủ, xin quý Phật Tử nhấp vào nút Cúng Dường Tịnh Tài để kết thúc quá trình Đăng Ấn Tống

Cúng Dường Tịnh Tài để kết thúc quá trình Đăng Ký Ấn Tống

Cúng Dường Tịnh Tài để kết thúc quá trình Đăng Ký Ấn Tống

– Tại trang Cúng Dường Tịnh Tài, Website sẽ hiển thị các thông tin về Tài Khoản Ngân Hàng của Nhà Sách – Nhà Phát Hành – Công Ty Dịch Vụ IT….mà BQT đang làm việc cùng họ trong kế hoạch Ấn Tống này. Quý Phật Tử có thể chuyển khoản theo số TK liệt kê trên trang này. Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng thông báo về email : phapthihoi@gmail.com để BQT cập nhật thông tin với các đối tác.

– Nếu quý Phật Tử có phát nguyện Cầu An Gia Đạo và Cầu Siêu Cho Cửu Huyền Thất Tổ thì xin điền thông tin cầu an/ cầu siêu vào file mẫu và gửi lại cho BQT .BQT sẽ gửi danh sách này đến Trụ Trì các chùa sẽ nhận Kinh Sách do quý Phật Tử phát tâm cúng dường. Phần hồi hướng công đức sẽ do quý Thầy thực hiện theo nghi lễ của các chùa.

– Nếu quý Phật Tử đã gửi danh sách cho chúng tôi những lần trước và thông tin không có gì phải cập nhật thêm thì xin báo lại để chúng tôi gửi file lần trước còn lưu trong hệ thống đến các chùa.

2) Chỉ Định Ấn Tống:

Với tùy chọn này , quý Phật Tử sẽ chỉ định cho BQT sử dụng số Tịnh Tài do quý Phật Tử phát tâm để ấn tống Kinh-Sách mà quý Phật Tử lựa chọn từ danh sách trên website.

– Tại trang Ấn Tống , xin quý Phật Tử lựa chọn các tựa Kinh-Sách theo sở nguyện . BQT đã liệt kê theo từng loại : Tông Phái – Tác Giả – Chủ Đề…

– Sau khi xem và lựa chọn được cuốn Kinh-Sách ưng ý. Quý Phật tử nhấp chuột vào nút ấn tống trên bìa sách.

Ân tống Kinh/sách

– Sau thấy nút check hiện trên hình bìa Kinh-Sách, quý Phật Tử tiến hành bước tiếp theo là Xác Nhận Ấn Tống.

Xác nhận ấn tống

– Trong trang Xác Nhận Ấn Tống , quý Phật Tử có thể

+ Hủy bỏ Kinh-Sách đã chọn ( nhấn nút X màu đỏ ở bên trái hình bìa sách và trở về trang chủ để chọn Kinh-Sách khác )

Tiếp tục tùy chọn : Xin nhập số lượng Kinh-Sách mà quý Phật Tử muốn phát tâm Ấn Tống. Mặc định của Website là 1 bộ cho mỗi đơn vị tính.

Nếu quý Phật Tử phát tâm cúng dường nhiều bộ thì nhập số bộ vào : VD 2-5-10…..

Ấn tống Kinh sách

– Sau đó xin quý Phật Tử nhấp nút Cập Nhật Tủ Kinh ( hình số 3 ) để website tính toán số Tịnh Tài mà quý phật tử đã điền.

Phật Tử nhấp nút Cập Nhật Tủ Kinh

– Sau khi Cập Nhật Tủ Kinh, khu vực hình số 5 sẽ cập nhật số Tịnh Tài mà quý Phật Tử đã phát tâm cúng. Xin quý Phật Tử kiểm tra lại 1 lần nữa trước các thông tin mà website đã đưa ra. Nếu không có gì thay đổi xin quý Phật Tử nhấp nút Xác Nhận Ấn Tống ( hình số 6 ) để gửi thư xác nhận với BQT.

– Tại trang Xác Nhận Ấn Tống. Xin quý Phật Tử hoan h cung cấp thông tin cá nhân để BQT lưu vào hệ thống dữ liệu.Những mục có dấu * là mục thông tin cần thiết để giúp BQT có thể liên lạc với quý Phật Tử để xác nhận Ấn Tống. Trường hợp quý Phật Tử chưa có Pháp Danh thì xin điền là Chưa Có

– Sau khi điền thông tin đầy đủ, xin quý Phật Tử nhấp vào nút Cúng Dường Tịnh Tài để kết thúc quá trình Đăng Ký Ấn Tống

Xác nhận ấn tống Kinh/sách

– Tại trang Cúng Dường Tịnh Tài, Website sẽ hiển thị các thông tin về Tài Khoản Ngân Hàng của Nhà Sách – Nhà Phát Hành – Công Ty Dịch Vụ IT….mà BQT đang làm việc cùng họ trong kế hoạch Ấn Tống này. Quý Phật Tử có thể chuyển khoản theo số TK liệt kê trên trang này. Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng thông báo về email : phapthihoi@gmail.com để BQT cập nhật thông tin với các đối tác.

– Nếu quý Phật Tử có phát nguyện Cầu An Gia Đạo và Cầu Siêu Cho Cửu Huyền Thất Tổ thì xin điền thông tin cầu an/ cầu siêu vào file mẫu và gửi lại cho BQT .BQT sẽ gửi danh sách này đến Trụ Trì các chùa sẽ nhận Kinh Sách do quý Phật Tử phát tâm cúng dường. Phần hồi hướng công đức sẽ do quý Thầy thực hiện theo nghi lễ của các chùa.

– Nếu quý Phật Tử đã gửi danh sách cho chúng tôi những lần trước và thông tin không có gì phải cập nhật thêm thì xin báo lại để chúng tôi gửi file lần trước còn lưu trong hệ thống đến các chùa.

– Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng Ấn Tống, quý Phật Tử xin vui lòng gọi số 0934 036 488 ( Nam Thiên ) hoặc liên hệ với BQT tại ô liên lạc để được trợ giúp.

Chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc !