Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm

80,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn

Tác giả: TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn

Số trang:876

Bìa mềm