Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập – Như Hòa Dịch

11,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập

Tác Giả: Cs.Lý Bỉnh Nam

Dịch Giả: Như Hòa

Nhà xuất bản : Văn Hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2008

Bìa mềm