Nên Đi Chùa

HỎI:

Tôi năm nay 16 tuổi, hiện đã quy y nhưng ngại đi chùa. Liệu tu học ở nhà có được không hay là phải đi chùa? Người Phật tử nên tu học như thế nào cho đúng vì ở nhà không có ai chỉ dạy?

(DIỆU HẠNH, tn.idolllll@yahoo.com.vn)

ĐÁP:

Bạn Diệu Hạnh thân mến!

Chùa chiền là nơi tu học, chuyển hóa tâm linh của chư Tăng Ni và Phật tử. Cửa từ bi luôn rộng mở chào đón tất cả mọi người, vì thế người con Phật đến chùa một cách thoải máikhông ai hoặc không có gì có thể ngăn ngại.

Người đệ tử Phật, sau khi quy y, ít nhất mỗi tháng nên đến chùa hai lần để tham dự các khóa lễ sám hối vào những ngày 14 và 30 âm lịch. Mặt khác, các Phật tử cần phát tâm tham dự các khóa tu như Bát quan trai, những ngày lễ lớn cùng các hoạt động từ thiện ở chùa. Ngoài ra người đệ tử Phật luôn hướng tâm đến chùa để nhớ Phật, chư vị Bồ-tát… mà an tịnh tâm hồn, đến chùa để học tập giáo pháp và phát tâm làm công quả. Nói tóm lại, toàn bộ quá trình tu học của người Phật tử, từ khi quy y cho đến lúc về với Phật cần gắn bó thiết thân với chùa chiền, với chư tôn đức Tăng Ni, không thể tách rời.

Tuy vậy, sự tu học chủ yếu của người Phật tử là ở nhà, ở nơi làm việc chứ không phải chỉ tu tập lúc đến chùa. Để có hành trang tu học ở nhà được tốt, hầu hết các Phật tử phải đến chùa nghe pháp, hỏi đạo, dự các khóa tu, tụng niệmtu tập cùng các đạo hữu. Nhất là khi cần biết rõ về một vấn đề nào đó như giáo lý hay lễ nghi, nên thỉnh vấn ngay chư vị Tăng Ni ở chùa để được hướng dẫn và soi sáng thêm. Do vậy, bạn cần đến chùa để tu học cho đến khi tự thân biết tu, biết tự nghiên cứu giáo điển thì mới có thể ở nhà tu học một mình.

Nếu hiện tại vì hoàn cảnh riêng mà bạn chưa hội đủ duyên lành để đi chùa thường xuyên thì trước hết, trong việc tu tập ở nhà cần phải luôn nhớ nghĩ đến ba pháp quy y, tức là luôn tâm niệm mình đã phát nguyện trọn đời quay về nương tựa ba ngôi quý báu Phật-Pháp-Tăng. Kế đến là tự giác giữ gìn những giới pháp (một, hai, ba, bốn hoặc cả năm giới) mà mình đã phát nguyện lãnh thọ. Nguyện làm các điều lành, tránh những việc ác, và nhất là giữ tâm ý trong sạch thanh tịnh trong đời sống hàng ngày như bài kệ: “Không làm các việc ác/Vâng làm các việc lành/Giữ tâm ý trong sạch/Đó là lời chư Phật” (Kinh Pháp cú).

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn