Nên Trợ Duyên Cho Hương Linh Quy Hướng Tam Bảo

Khi ba của bạn mất rồi, thiết nghĩ, việc trợ duyên cho hương linh ba quy y là rất cần thiết.

HỎI: Ba tôi mất đến nay đã được 7 tháng. Khi mất, ba chưa quy y Tam bảo. Lúc còn sống, ba chỉ tin Phật (cuối đời có niệm danh hiệu Phật A Di Đà) mà không tin Tăng. Hiện tôi cũng không biết ba đã sanh vào chốn nào? Tôi rất muốn quy y linh cho ba nhưng không biết hương hồn ba có đồng ý hay không? Và việc quy y Tam bảo cho hương linh có thật sự cần thiết không? Tháng Bảy về, tôi rất mong ba được quy y Tam bảo để không bị đọa lạc nhưng không biết phải làm sao?

(NGỌC LAN, nglan2000@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Ngọc Lan thân mến!

Lúc sanh tiền, ba của bạn vì hiểu lầm hoặc có uẩn khúc nào đó với một số người xuất gia để rồi không tin vào Tăng-già, không quy y Tam bảo là một chướng duyên, một sự mất mát và thiệt thòi. Bởi một người biết quy hướng Tam bảo và giữ gìn năm giới cấm thì chắc chắn lúc mất đi không sanh vào tam đồ, ác đạo.

Khi ba của bạn mất rồi, thiết nghĩ, việc trợ duyên cho hương linh ba quy y là rất cần thiết. Dù chúng ta không thể biết rõ người chết sẽ sanh về đâu nhưng chắc chắn sự thấy biết của hương linh sẽ rõ ràng và toàn diện hơn lúc còn sống (tác dụng của nghiệp thông). Nhờ đó, hương linh sẽ sớm nhận ra Tăng-già vốn thanh tịnh và hòa hợp, còn trường hợp một vài vị xuất gia này kia chỉ là vấn đề cá nhân. Đồng thời, nhờ kinh qua khổ đau sanh tử cũng như nhờ thần lực của chư Phật gia hộ, hương linh sẽ phát tâm nương tựa Tam bảo để sanh về cõi lành.

Muốn quy y linh cho ba, bạn chỉ cần đến một ngôi chùa (Bắc tông) xin lễ cầu siêu, nói rõ tâm nguyện muốn quy y linh thì sẽ được quý Tăng (Ni) trợ duyên cho như ý nguyện.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn