Người Ta Làm Đủ Mọi Thứ Để Tìm Kiếm Niết Bàn

Họ thiền định, họ nguyện cầu,

Họ từ bỏ những tài sản vật chất, họ tự chế tình dục,

Họ sống trong những hang động.

Họ làm những chuyện kỳ lạ trên thân xác của họ.

tại sao? bởi vì họ tin tưởng rằng khi thể hiện những hành động thể chất đó thì họ sẽ tìm thấy niết bàn.

Nhưng những hành động đâu có tương xứng với niết bàn. thể hiện một hành động để mong đạt được niết bàn thì cũng chẳng khác gì người tin tưởng rằng một khi họ đạt được một mục tiêu mong ước rồi thì họ sẽ không bao giờ còn ham muốn một thứ gì khác nữa. nhưng ngay khi họ vừa đạt được điều đó, họ lại trở nên nhàm chán và tiếp tục ham muốn thứ khác kế tiếp nữa.

Hành động vật chất sẽ không đưa bạn tới niết bàn.

Hãy là niết bàn và chẳng còn cần đến một hành động ngoại lai hay kỹ thuật nào khác nữa.