Phát Triển

Một đệ tử than phiền về những giới hạn của mình, Minh Sư bảo: “Quả thật, con bị giới hạn. Nhưng con có nhận thấy rằng hôm nay con có thể làm những việc mà cách đây mười lăm năm con tưởng không thể nào làm được không? Điều gì đã thay đổi?”

“Những khả năng của con đã thay đổi.”

Không phải đâu. Con đã thay đổi.”

“Cũng giống nhau thôi.”

Không phải. Con tưởng con thế nào thì con thế đó. Khi suy tư của con thay đổi thì con đã thay đổi.”