Phước Đức Vô Lượng

Chiếc hộp cất giữ hình Phật phải được đặt để ở vị trí cao nhất…

HỎI: Vì điều kiện ở trọ chật hẹp nên không thể thờ Phật, tôi chỉ để hình Bồ-tát Quán Thế Âm và một quyển kinh trong hộp. Ban đêm, khi mọi người ngủ hết tôi mới lấy hộp ra và đưa hình Bồ-tát lên bàn rồi xá lạy và ngồi tụng thầm chú Đại bi, mật niệm hồng danh Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, xong lại cất vào hộp. Như vậy tôi có bị thất kính với Tam bảo không? Tôi rất lo về việc này, mong quý Báo hướng dẫn cho tôi.

(HOÀNG KHÁNH, hvu2005@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Hoàng Khánh thân mến!

Dù điều kiện sống của bạn còn khó khăn, nhưng với lòng tin kiên cố vào Tam bảo, bạn đã tìm mọi cách để tu học, đây là sự tinh tấn thật đáng khen ngợi. Trong tinh thần phương tiện, việc tu học của bạn như đã trình bày hoàn toàn không có gì thất kính với Tam bảo cả, mà ngược lại bạn được phước đức vô lượng.

Có một điều bạn cần lưu tâm là chiếc hộp cất giữ hình Phật phải được đặt để ở vị trí cao nhất, trên các vật dụng khác trong “góc nhỏ” của bạn, nhằm thể hiện sự tôn kính Đức Phậtkinh pháp.

Tâm thành thì Phật chứng, bạn cứ giữ vững niềm tin và duy trì công phu tu học như vậy thì phước đức ngày một tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, và Tam bảo sẽ luôn gia hộ cho bạn.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn