Tánh tình nóng nảy hay lo lắng mà học thiền có thể bớt không?

Hỏi:
Tánh tình nóng nảy hay lo lắng mà học thiềnthể bớt không

Đáp:
Những người thích xem hát, tham Tổ sư thiền một thời gian không thích đi xem hát nữa; có người ham mặc đồ đẹp, tham thiền một thời gian không ham mặc đồ đẹp nữa; có người ưa ăn uống, tham thiền một thời gian không ưa ăn uống nữa. Tại sao? Vì nghi tìnhkhông biết, cứ tối ngày giữ không biết hoài thì sự ham thích tự nhiên không còn.

Cái nóng nảy cũng vậy, nếu không biết làm sao biết nóng nảy! Người ta chửi mắng, đánh đập mình, mình nhẫn nhục được nhưng trong tâm thấy rất khó chịu. Tham Tổ sư thiền thì người ta có chửi mắng mình cũng không biết, không thấy khó chịu; ở trong tâm không có nhẫn nhục, đó mới là chân thực nhẫn nhục.