Cảnh Giác Với Việc “Thọ Tâm Ấn”

Phật tử nào đi theo sự rủ rê mà không tìm hiểu kỹ càng thì vô tình đã hướng theo ngoại đạo.

HỎI: Mẹ tôi là Phật tử rất thành tâm và thường tới chùa làm công đức. Mấy ngày vừa qua một số người bảo mẹ có một vị minh sư rất thông tuệ tên Trần Tâm và cho mẹ xem đĩa thuyết giảng của vị này. Rồi họ bảo vị minh sư hiện đã cho đệ tử về Việt Nam truyền tâm ấn nên rủ nhau đi thọ tâm ấn rất đông. Sau khi mẹ đi thọ tâm ấn về, tôi tìm hiểu, thấy có nơi nói đây là giáo phái tà đạo, nhưng có nơi lại xưng tụng vị này như bậc thánh. Vậy cho tôi hỏi, theo Phật giáo, pháp môn của vị này là thế nào? Mẹ tôi rất thành tâm hướng Phật, đã quy y rồi mà thọ tâm ấn thì có sao không?

(NGUYỄN THỊ THÚY, tinhha812008@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Nguyễn Thị Thúy thân mến!

Chúng tôi đã từng có thông tin cảnh báo cho Phật tử được rõ về pháp môn tu tập cũng như nhân thân của vị ‘minh sư’ này:

“Trần Tâm là người Việt Nam (hiện sống tại Mỹ) được các vị đạo sĩ ở Hymalaya (Ấn Độ) trao truyền pháp môn Diệu Âm, một trong những pháp tu của các đạo sĩ Ấn giáo.

Tôn chỉ của pháp môn Diệu Âm là ‘Trực diện với Thượng đế qua thiền định Âm thanh và Ánh sáng nội tại’. Người tu tập pháp môn Diệu Âm phải được thọ tâm ấn, tức được ‘minh sư’ Trần Tâm truyền trao Lực lượng, nương tựa Lực lượng của ‘minh sư’ để phát triển tình thương, trau dồi trí tuệ, thể nhập với Thượng đế.

Mặc dù giáo phái này chủ trương ăn chay, thọ trì 5 giới cấmsử dụng rất nhiều thuật ngữ Phật giáo như Phật, Bồ-tát, Phật tính, từ bi, trí tuệ, vô ngã, thiền định v.v… nhưng rõ ràng pháp môn này không phải Chánh pháp của Đức Phật”.

Và như vậy, một lần nữa chúng tôi xác quyết rằng, pháp môn của vị “minh sư” (hay tà sư?) này là ngoại đạo, không phải Phật giáo. Phật tử nào đi theo sự rủ rê của người thân mà không tìm hiểu kỹ càng thì vô tình đã hướng theo ngoại đạo. Nếu không thức tỉnh để hồi tâm, cải tà quy chánh thì chắc chắn sẽ nhận những hậu quả đáng tiếc.

Mẹ của bạn đã quy y Tam bảo rồi, là một Phật tử thuần thành nhưng vì nhẹ dạ, cả tin nên bị dụ dỗ đi thọ tâm ấn. Quay đầu là bờ! Giờ đây, điều quan trọng nhất là mẹ của bạn cần bình tâm để thấy rõ rằng giáo phái này là ngoại đạo, không phải Phật giáo nên quyết không đi theo nữa. Mặt khác, mẹ của bạn cần thành tâm hướng Phật bày tỏ sự ăn năn, sám hối về sự nông nổi của mình, đồng thời phát nguyện đời đời kiếp kiếp quy hướng Phật pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn