Cần Làm Phước Để Hồi Hướng

Thân nhân làm phước chỉ có tác dụng trợ duyên nhằm “ảnh hưởng tốt nhất đến tiến trình tái sanh” mà thôi.

HỎI: Cha tôi vừa mới mất, trong vòng 49 ngày thì con cái cần làm những gì để có thể ảnh hưởng tốt nhất đến tiến trình tái sanh của cha được sanh vào cõi lành? Sau 49 ngày, nếu để tro cốt của cha ở nhà thờ phụng có được không?

(XUÂN LAI, xuanlai1011@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Xuân Lai thân mến!

Trong vòng 49 ngày là khoảng thời gian tốt nhất cho thân nhân làm phước rồi hồi hướng công đức cho người thân đã mất. Cách thức làm phước thì rất đa dạng, nhưng thông dụng và phổ biến hơn cả là phát tâm tụng kinh, cúng dường, bố thí, ăn chay, ấn tống kinh sách, phóng sanh,…nói chung là hướng Phật, làm lành.

Cần lưu ý là, việc làm phước của thân nhân chỉ có tác dụng trợ duyên nhằm “ảnh hưởng tốt nhất đến tiến trình tái sanh” mà thôi chứ không mang tính quyết định. Chính nghiệp lực của mỗi người tốt hay xấu kết hợp với khả năng thức tỉnh nhiều hay ít mới là nhân tố quan trọng quyết định xu hướng tái sanh vào cảnh giới lành hay dữ trong lục đạo.

Sau khi hỏa táng, tro cốt người mất nên thờ ở chùa hay nghĩa trang; ở nhà chỉ nên thờ di ảnh mà thôi.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn