‘Thiên Nhân Cảm Ứng’ – Các Hiện Tượng Dị Thường Báo Trước Biến Đổi Ở Nhân Gian

Thiên tượng dị thường báo trước thiên tai

Đường Khai Nguyên năm thứ 5 (717), quan viên phụ trách thiên văn lịch pháp bí mật tấu với Đường Huyền Tông rằng: “Thiên tượng dị thường, xuất hiện dấu hiệu tai biến, nó rất nghiêm trọng.” Huyền Tông nghe xong kinh hãi, liền hỏi: “Là tai nạn gì?” Vị quan viên này đáp: “Thiên tượng cho thấy 30 danh sĩ bị chết oan cùng ngày, cùng số người đậu tiến sĩ hôm nay vừa vặn tương đồng.”

Năm đó, có một người đậu tiến sĩ gọi là Lý Mông, cũng chính là phò mã của Đường Huyền Tông, chồng Công Chúa. Hoàng Thượng không tiết lộ thiên cơ, chỉ là đem chuyện này bí mật khuyên nhủ Công Chúa: Mấy hôm nay mỗi khi có trò chơi, ăn mừng, hay yến hội lớn, con nhất định phải để chồng con ở nhà, không thể để nó tham gia.

Công Chúa trở về Chiêu Quốc, giữ Lý Mông trong nhà. Một ngày, trên sông tổ chức hoạt động ăn mừng cỡ lớn, chiêng trống nhạc chuông nhộn nhịp, tiếng hát từ xa vọng đến. Khúc Giang đang qua mùa lũ lụt, mấy chiếc thuyền lớn kết nối với nhau, toàn bộ tiến sĩ tân khoa đều tụ tập ăn mừng trên thuyền.

Lý Mông trong nhà nghe thấy tiếng chiêng trống, tiếng nhạc, âm thanh huyên náo bên ngoài, kiềm chế không được, lén lút trèo tường nhảy ra, đi thẳng đến du thuyền, chung quanh đã có rất nhiều người tụ tập vui vẻ quan sát. Vừa mới leo lên thuyền, thuyền chạy nhanh xa bờ, gió bão chợt nổi lên, du thuyền lập tức lật chìm, nhạc kỹ, người chèo thuyền, và ba mươi tiến sĩ trên thuyền không ai sống sót.

Từ điều ghi lại trong quyển sách này có thể nhìn ra, Tư Thiên Giám quan sát thiên tượng xuất hiện dị thường, sẽ có 30 tiến sĩ chết oan cùng ngày, về sau quả thật đã ứng nghiệm. Người xưa cho rằng, thiên tượng biến hóa cùng sự việc phát sinh ở nhân gian là có quan hệ cảm ứng, tư tưởng Thiên Nhân cảm ứng này, là một điều trong văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của người Trung Hoa. Nhưng ở Trung Quốc ngày nay, lại bị cho là hiện tượng mê tín.